FÖR VILKA TILLSTÅND MODAFINIL ANVÄNDS

Modafinil används för en rad olika sjukdomar, för att förbättra patientens allmäntillstånd, öka kroppstonen, förbättra minnet och kvaliteten på tankeprocessen. Uppgifter om användningen av Modafinil som behandling av olika tillstånd uppdateras kontinuerligt.

Konkreta fördelar med Modafinil

En av de stora fördelarna med Modafinil är dess låga tolerans jämfört med andra stimulantia. Därför har den använts på ett säkert sätt vid många olika sjukdomar och tillstånd.

Om en frisk person eller en person med en kronisk sjukdom tar Modafinil för första gången finns det absolut inget beroende.

Om Modafinil sedan tas under en längre tid finns det en låg eller icke beroendeframkallande tröskel.

Precis som med andra läkemedel reagerar varje kropp olika på Modafinil.

Är Modafinil ett läkemedel?

Modafinil är inte en narkotika och kan användas vid neurologiska och andra sjukdomar. Ta reda på priset på Modafinil i vårt onlineapotek.

Narkolepsi och Modafinil

Modafinil används som ett terapeutiskt läkemedel för patienter som lider av olika sömnstörningar, särskilt vid diagnostiserad hypersomni, där patienten har ett överdrivet behov av sömn.
Modafinil hjälper dessa patienter att hålla sig vakna under dagen så att de kan leva ett fullvärdigt liv.

Obstruktivt sömnapné-syndrom

Sömnapné är en sömnstörning och ingår i diagnosen narkolepsi. Modafinil hjälper patienter med sömnapné att undvika sömnighet och trötthet under dagen.

Dessutom hjälper Modafinil, precis som andra narkoleptiska patienter, till att förbättra informationsuppfattning, minne och reaktioner.

Depression och bipolär sjukdom

Modafinil är ett läkemedel som är utformat för att förbättra det allmänna välbefinnandet hos patienter med vissa kroniska sjukdomar.

Särskilt dess höga effektivitet har lett till att det används vid behandling av depression och bipolär sjukdom.

Det har observerats att trötthet och ångest, som är vanliga under den depressiva perioden, minskar avsevärt när man tar läkemedlet.

Depression och Modafinil

Kan Modafinil användas vid depression? Ja, läkemedlet kan lindra patientens tillstånd genom att minska ångest och andra symtom.

Modafinil och Parkinsons sjukdom

Modafinil har använts i en komplexbehandling för behandling av Parkinsons sjukdom hos ett antal patienter. En allmän förbättring av patienternas kognitiva förmåga och en ökning av kroppstonen har observerats.

Modafinil är inte en godkänd behandling för Parkinsons sjukdom, men kan användas som ett komplement enligt den behandlande läkarens bedömning.

Modafinil och drogberoende

Det finns belägg för att modafinil har använts som tilläggsläkemedel vid behandling av kokainberoende. Längre perioder av icke-narkotikaanvändning har rapporterats hos patienter som tar Modafinil.

Modafinil studeras fortfarande på detta område som en komplex terapeutisk behandling.

Levercirros och modafinil

Modafinil har använts för att behandla trötthet och sömnighet hos patienter med gallcirrhos.

Diabetes och modafinil

Det har förekommit rapporter om att Modafinil har tagits med en diagnos av typ 2-diabetes. Patienter som har tagit Modafinil har märkt en ökning av kroppstonen och en allmän förbättring av välbefinnandet.

Modafinil användning efter kemoterapi

Modafinil har rapporterats användas hos patienter som behandlas för cancer efter kemoterapi.

Förbättringar av minnet, hörseln, talet och det allmänna tonläget har rapporterats.

Multipel skleros och modafinil

Modafinil har inte godkänts för behandling av multipel skleros, men det finns information om dess användning vid denna sjukdom.

En genomsnittlig dos på 200 mg i början av dagen minskade den neurologiska tröttheten och gjorde det möjligt för patienterna att klara av dagen på ett effektivare sätt.

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)

Även om den experimentella användningen av Modafinil vid ADHD var framgångsrik har det inte godkänts för användning hos ADHD-patienter.

Modafinil hos friska människor

Modafinil kan inte bara tas av patienter med kroniska neurologiska och andra sjukdomar.

Friska vuxna kan använda Modafinil för att förbättra fysisk prestation, minne och intelligens och för att lindra trötthet och sömnighet när de måste fortsätta arbeta eller studera.