Hjälper Modafinil mot ADHD hos vuxna?

Modafinil är ett fantastiskt receptbelagt läkemedel som används för att behandla olika sömnstörningar, men det har ett omfattande utbud av “off-label”-användningar. En av dess användningsområden är behandling av ADHD. Det är ofta önskat framför alternativ eftersom det är anmärkningsvärt mindre sannolikt att det leder till tolerans och beroende.

Men vad är ADHD? Är modafinil effektivt för behandling av detta tillstånd? Läs den här omfattande guiden för att förstå mer fakta om modafinil & hur det fungerar, dess effektivitet vid behandling av ADHD-symptom, de förväntade negativa effekterna och en dom.

Du kan beställa Modafinil utan recept på vår webbplats.

Vad är Modafinil?

Modafinil som kallas “smart tab” är ett receptbelagt läkemedel som används för att avhjälpa sömnrelaterade hälsoproblem på grund av överdriven sömnighet under dagen, idiopatisk hypersomni, obstruktiv sömnapné (OSA), narkolepsi, sömnstörning vid skiftarbete (SWSD) och andra tillstånd. Dessutom kan det förskrivas till personer som lider av jetlag, depression, kroniskt trötthetssyndrom (CFS), myotonisk dystrofi, Parkinsons och Alzheimers sjukdomssymptom, multipel skleros (trötthetens negativa effekter), fibromyalgi (trötthetssymptom), sömn som induceras av opioidmediciner, viktnedgång, cerebral pares och uppmärksamhetsunderskott med hyperaktivitetssyndrom (ADD/ADHD), med flera.

Experter använder det utanför etiketten för att öka arbetsflödet och produktiviteten. Det kallas världens första säkra “smarta läkemedel” på grund av sin förmåga att stimulera vakenhet i hjärnan, öka motivation, fokus och energi samt främja mental skärpa, minne, tänkande och hjärnbearbetning, bland andra relaterade fördelar. Modafinil tab underlättar resonemang och mentala prestationer.

Nu vet du det. Låt oss ta en titt på användningen av modafinil för att behandla ADHD.

Vad är ADHD-symptom?

ADHD är en vanlig neurologisk utvecklingsstörning i tonåren. Den diagnostiseras vanligen först i tonåren och pågår ofta in i vuxen ålder.

Barn som lever med ADHD kan ha problem med att vara uppmärksamma, hantera impulsiva beteenden (agera utan att tänka på vad resultatet blir) eller vara överdrivet aktiva.

Vissa personer med ADHD kan ha färre manifestationer när de åldras, men vissa vuxna fortsätter att ha inflytelserika symtom som hindrar den dagliga verksamheten.

Symtomen kan variera från godartade till allvarliga. Många vuxna med ADHD är inte medvetna om att de har det – de förstår bara att vardagliga uppgifter kan vara en utmaning.

Hos vuxna kan de viktigaste kännetecknen för ADHD bestå av svårigheter att uppmärksamma, impulsivitet, problem med desorganisation och prioritering, problem med multitasking, otillräcklig tidshanteringsförmåga, frekventa humörsvängningar, problem med att fokusera på en uppgift, oproportionerlig aktivitet eller rastlöshet, hetsigt humör, fumlande eller ständig rörelse, prata för mycket, vandring, låg frustrationstolerans, otillfredsställande planering, problem med att följa upp och slutföra uppgifter, samt kriser i samband med att hantera stress, osv.

Vuxna med ADHD kan leda till låg kvalitet på arbete eller akademiska prestationer, farliga relationer, låg självkänsla och flera andra problem.

Hur fungerar Modafinil exakt?

Modafinil fungerar genom att förstärka en sekvens av receptorer i hjärnan som är involverade i processen för vakenhet och även kognition.

Sådana neurotransmittorer är noradrenalin, serotonin, dopamin, orexin, glutamat, histamin, adrenalin, acetylkolin och gamma-aminosmörsyra (GABA). Orexin reglerar den vakna delen av sömn- och vakencykeln (ökar känslan av vakenhet och kan effektivt fördröja insomningen i flera timmar). Dess halveringstid är 12-15 timmar. Observera att varje neurotransmittor har sina användningsområden.

På grund av sitt verkningssätt liknar “smart tab” i detta avseende andra stimulantia som amfetamin (Adderall), koffein och metylfenidat (Ritalin), men med mer sällsynta negativa effekter.

Är Modafinil bra för ADHD hos vuxna?

Även om den “smarta fliken” inte är certifierad av FDA för behandling av ADHD har viss forskning visat att ADHD-symptomen har förbättrats. Enligt FDA är “smart tab” faktiskt en federalt kontrollerad substans (C-IV) på grund av risken för missbruk eller att den leder till beroende.

Att använda modafinil för ADHD är okomplicerat & är lätt att få tag på online. Det är verkligen bra för ADHD hos både barn och vuxna. Doseringen varierar beroende på den enskilda kroppen, symtomens svårighetsgrad & respons på medicineringen. Doser på antingen 100 mg eller 400 mg eller så tas av vuxna för att motverka symtomen på ADHD & öka koncentrationen.

Dosen av modafinil för ADHD hos vuxna och barn varierar. Enligt en studie uppvisade personer som fick modafinil 300 mg en gång dagligen en anmärkningsvärt större förbättring av symtom på ADHD än de som fick placebo. Hos barn som väger > eller = 30 kg visar sig “smart tab” 400 mg (200/200 mg) vara extremt överlägsen placebo. Alla doseringsregimer av “smart tab” är verkligen väl tolererade.

Fördelen med att administrera “smart tab” regelbundet (1-4 gånger/vecka) är att det kan minska risken för att utveckla tolerans mot läkemedlet enormt. Dessutom ingår normalt utbildning, färdighetsträning och psykologisk rådgivning. En blandning av dessa är alltid den mest effektiva behandlingen. Dessa terapier kan hjälpa till att hantera många manifestationer av ADHD, men de botar den inte.

Om du tänker använda den smarta fliken dagligen bör du först rådgöra med din läkare om ditt tillstånd och de lämpligaste alternativen.

Efter att ha rådgjort med din läkare är det bäst att skaffa “smart tab” från ditt lokala apotek eller online från en leverantör av generiska läkemedel. Generika är billiga & liknar märkesmedicinen.

Vilka är biverkningarna av Modafinil för ADHD hos vuxna?

Hos vissa personer kan modafinil ge negativa effekter. En del av biverkningarna kan undvikas genom att ta medicinen på rätt sätt och följa receptet.

De vanligaste negativa effekterna av “smart tab” är huvudvärk, illamående, nervositet, yrsel, ryggsmärta, täppt näsa, ångest, diarré, sömnproblem och magbesvär.

Andra allvarliga negativa effekter är allergiska reaktioner eller allvarliga utslag, inklusive snabb svullnad under huden, Stevens-Johnsons syndrom, nya psykiska problem som ångest, hallucinationer, aggressivitet, depression och självmordstankar. Dessutom kan symtom på hjärtproblem, inklusive onormal hjärtrytm, bröstsmärta och andningssvårigheter, förekomma. Under sällsynta omständigheter kan den “smarta fliken” skapa en överkänslighetsreaktion i flera organ som kan vara livshotande.

Sluta ta “smart tab” & sök läkarvård omedelbart om du drabbas av någon av dessa allvarliga negativa effekter.

Återuppta

Vi har gått djupare in på ADHD och den lämpligaste behandlingen. Upplevelsen av ADHD är förvisso inte helt och hållet baserad på genetik. En individs miljö kan säkert påverka hur mycket ADHD inducerar svårigheter i det dagliga livet. Att använda modafinil för ADHD hos vuxna kan vara det idealiska valet eftersom det har verifierats vara effektivt, säkert & väl tolererat, även om det kanske inte är det lämpliga valet för alla. Vissa individer har oönskade negativa effekter eller finner att medlen inte är effektiva.

Vuxna med ADHD bör arbeta nära tillsammans med en läkare för att prova modafinil för ADHD-behandling eller olika typer & doser av medicinering. Målet är att upptäcka den som tillhandahåller den lämpliga balansen av gynnsamma effekter med minimala negativa effekter.