Modafinil går långt utöver att hantera trötthet

Ett av de vanligaste klagomålen hos alla patienter med autoimmuna sjukdomar är kronisk trötthet. Modafinil är ett psykostimulerande läkemedel som 1998 godkändes av Food and Drug Administration (FDA) för behandling av narkolepsi, överdriven sömnighet under dagen och obstruktiv sömnapné.

Denna medicinering är också vanligt förskriven för kronisk trötthet, ADHD, humörförbättring och kognitiv förbättring.
Ett av de vanligaste klagomålen hos alla patienter med autoimmuna sjukdomar är kronisk trötthet. Modafinil är ett psykostimulerande läkemedel som godkändes 1998 av Food and Drug Administration (FDA) för behandling av narkolepsi, överdriven sömnighet under dagen och obstruktiv sömnapné. Detta läkemedel förskrivs också ofta utanför etiketten för kronisk trötthet, ADHD, humörhöjning och kognitiv förbättring.

I en nyligen publicerad artikel, “Modulating the immune response with the wake-promoting drug modafinil: a potential therapeutic approach for inflammatory disorders”, rapporteras om resultaten i en studie från 2019 vid Sveriges universitet som undersökte möjliga immunmodulerande effekter av detta läkemedel. Författarna konstaterade:

Vi drar slutsatsen att det finns otvetydiga bevis för en antiinflammatorisk effekt av modafinil i experimentella djurmodeller av hjärninflammation och neurodegenerativa sjukdomar, inklusive systemisk inflammation och metamfetamininducerad neuroinflammation, Parkinsons sjukdom, ischemi i hjärnan och multipel skleros.

Modafinil Apotek finns också på vår webbplats.

Hur det fungerar: tillbaka till dopamin och andra neurokemiska budbärare

Jag har tidigare skrivit om dopaminreceptorernas betydelse för PANS och PANDAS. Dopamin är en viktig neurotransmittor för många av hjärnans handlingar och hjälper till att reglera humör, rörelse, kognition och beteende – och nu kan vi se att dopamin är tydligt kopplat till immunsystemets hälsa.

Dopamins åtgärder: Dopamin D1- och D2-receptorerna har ansetts vara viktiga för att förmedla den vakenhet som främjas av modafinil. Det finns en betydande affinitet hos modafinil till dopamintransportören (DAT). Om man blockerar DAT-receptorn kommer det att finnas mer dopamin tillgängligt. Dopamintransportören (DAT) kontrollerar den rumsliga och tidsmässiga dynamiken hos dopamin (DA)-neurotransmission genom att driva återupptaget av extracellulär transmittor i presynaptiska neuroner.

Noradrenalinets verkan: Modafinil påverkar också det centrala noradrenalin (NE)-systemet genom att binda till noradrenaltransportören (NET) och genom att blockera återupptaget av NE. Detta tjänar till att bidra till att förhindra sömnaktivering i den ventrolaterala preoptiska kärnan (VLPO), som är en grupp sömnaktiva neuroner som har identifierats i hypotalamus hos råttor och som antas hämma de viktigaste uppstigande monoaminerga väckelsesystemen under sömnen.

GABAergiska verkningar: Modafinil tenderar att minska den Gamma-aminosmörsyraergiska (GABAergiska) överföringen, vilket resulterar i ökade nivåer av glutamat och serotonin i hjärnan. GABA:s roll i hjärnan är att minska den neuronala excitabiliteten i hela nervsystemet och det är väl etablerat att aktivering av GABA(A)-receptorerna gynnar sömnen.

Allt fler bevis för att modafinil gör mycket mer än att förbättra patienternas trötthet

Ytterligare resultat som stöder fortsatta ansträngningar för att undersöka modifinil och dess olika tillämpningar i neurologiska fall inkluderar:

Kognitiv förbättring

Studier visar att modafinil är fördelaktigt för att förbättra arbets- och igenkänningsminnet, uppmärksamheten och andra kognitiva funktioner. Det har också visat sig vara effektivt för att förbättra kognitionen hos ungdomar med ADHD och vuxna med schizofreni (Battleday och Brem, 2015 ); Minzenberg och Carter, 2008 ). Detta kan vara relevant för modafinils förmåga att öka hippocampusneurogenesen, en effekt som rapporterats efter akut behandling hos både laboratoriemöss och råttor. (Brandt et al., 2014 ); Sahu et al., 2013 ).

Minskning av neuroinflammation

Modafinil har visat sig påverka specifika aspekter av hjärnans immunsvar, såsom rekrytering och aktivering av monocyter (Zager et al., 2018 ), differentiering av T-celler, cytokinproduktion (Brandão et al., 2019 ) och glialaktivering (Raineri et al., 2012 ).
Data från in vivo- och in vitro-modeller av neuroinflammation visar konsekvent att modafinil är en effektiv blockerare av mikroglial aktivering och följaktligen av in situ-produktion av proinflammatoriska cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer. Detta gör modafinil till en lovande terapeutisk strategi för neurodegenerativa sjukdomar där neuroinflammation spelar en viktig roll.

Potential för användning vid neurodegenerativa sjukdomar

När det gäller användning vid Parkinsons sjukdom var Fuxe och kollegor de första som visade att modafinilbehandling förhindrar förlusten av dopaminerga neuroner i substantia nigra (SN) och även har en neuroprotektiv effekt på GABAergiska neuroner i substatia nigra, med en liten ökning av antalet icke-neuronala celler, troligen gliaceller.

Modafinil är vanligt förskrivet för patienter med multipel skleros och, som för första gången visats i denna banbrytande studie, är det tydligt att de terapeutiska egenskaperna är nära kopplade till en antiinflammatorisk effekt.

Mekanismen i musmodeller avslöjades:

  1. Minskning av frekvensen av T-helper (Th)-1-celler (som driver autoimmunitet mot myelin).
  2. En drastisk minskning av interferon (IFN)-γ.
  3. Minskad svårighetsgrad av EAE-symptom (experimentell autoimmun encefalit).

Dessa resultat ger ytterligare indikationer på att modafinil kan göra mycket mer än att bara förbättra tröttheten hos patienter med neurologiska/ autoimmuna problem.

Immunmodulering med modafinil

De immunmodulerande effekterna av detta läkemedel har studerats ingående och även om modafinil har visat sig vara proinflammatoriskt i perifera immunceller hos naiva möss genom att stimulera IFN-medierad immunitet, har det visat sig vara antiinflammatoriskt i djurmodeller av inflammatoriska sjukdomar. Det finns nu föreslagna mekanismer som visar att modafinil kan skära upp blod-hjärnbarriären (BBB) genom att direkt eller indirekt påverka funktionen av BBB eller circumventrikulära organ, t.ex. plexus choroidus, troligen genom att påverka dess permeabilitet för immunceller och inflammatoriska mediatorer.

Dopamin och belöningssystemet har också nyligen visat sig vara en ny väg mellan hjärnan och immuniteten. Forskare har visat att en ökad mängd dopamin, hjärnans kemiska budbärare för nöje och “välbefinnande”, är kopplad till en förbättrad immunfunktion. Detta tyder på att aktiviteter som fysiologiskt stimulerar belöningssystemet, t.ex. sex, sociala interaktioner och till och med fysisk aktivitet, kan ha positiva effekter via denna nyligen föreslagna mekanism när man bekämpar en infektion eller cancer.

Eftersom vi vet att modafinil ökar dopaminnivåerna i hjärnan verkar det vara ett terapeutiskt alternativ för användning utöver att enbart behandla trötthetssymptom och kan erbjuda ytterligare en immunmodulerande resurs för läkare att överväga vid utformning av patientprotokoll.

(1) Det överdrivna extracellulära dopaminet påverkar negativt infiltrationen och aktiveringen av immunceller och mikroglia, troligen genom att verka på dessa cellers dopaminerga receptorer.
(2) Direkt verkan av modafinil på DAT som uttrycks av immunceller och glia, vilket är en mekanism som är oberoende av dopaminnivåerna i hjärnan.

Att fördjupa sig i nya mekanismer för att förklara psykoneuroimmunologin leder oss till en helt ny nivå av förståelse.