VAD ÄR MODAFINIL?

Modafinil utvecklades för att behandla narkolepsi, en störning i nervsystemet som kännetecknas av långvarig sömnighet.

När modafinil används som terapi hos patienter med narkolepsi noterades en ytterligare effekt efter att läkemedlet tagits – patienterna märkte att deras psykiska och fysiska tillstånd förbättrades avsevärt efter modafiniladministrationen.
Den registrerade tilläggseffekten av modafinil gjorde det möjligt att använda läkemedlet inte bara för narkolepsi. Modafinil har använts framgångsrikt i många år för att stödja kroppen under perioder av svår psykisk och fysisk stress.

Modafinil är ett smart läkemedel med låg tolerans och minimala biverkningar.

Är Modafinil ett nootropiskt medel?

Modafinil är ett analeptiskt medel vars effekt på kroppen liknar den som nootropiska medel har. Detta innebär att Modafinil används på samma sätt som nootropiska medel och kan kallas för ett nootropiskt medel.

Vad är nootropics?

Nootropics är läkemedel som påverkar högre mentala funktioner.

Nootropics stimulerar avsevärt alla kognitiva funktioner i hjärnan, förbättrar koncentrationen, minnet, språket, förmågan att komma ihåg information och inlärning i allmänhet.

Nootropics förbättrar avsevärt livskvaliteten vid stress genom att öka kroppstonen.

Handelsnamn Modafinil

Modafinil är den aktiva beståndsdelen i tabletter som säljs under olika handelsnamn: bland de mest kända finns Alerte; Alerte; Modalert; Modapro; Modafil; Modasomil; Modavigil; Modiodal; Provake; Provigil; Resotyl; Mentix; Stavigile; Vigia; Vigil.
Det bör noteras att Provigil är det mest använda läkemedlet i Frankrike.

Verkningsmekanism

Hur fungerar Modafinil? När Modafinil kommer in i kroppen börjar det arbeta nära neurotransmittorer och stimulerar dem att arbeta mer effektivt.

Köp Modafinil i Sverige.

Vad är neurotransmittorer? Neurotransmittorer är biologiskt aktiva ämnen som frigörs från nervceller och verkar (överför en elektrokemisk impuls) till nästa cell. Det är på detta sätt som neurotransmittorerna reglerar människokroppen, från fingerrörelser till smärtkänslor.

Modafinil tränger alltså in i människokroppen och stimulerar neurotransmittorerna och därmed hela kroppen.

Effekterna av Modafinil

Så när Modafinil har kommit in i kroppen och börjat “samarbeta” med neurotransmittorerna vaknar vi, vi känner oss inte redo att gå till sängs, vi känner oss fräscha, trötta, säkra på våra förmågor och vi tror att vi kommer att kunna ta oss an vilken uppgift som helst idag. Med andra ord känner vi oss energiska, vältränade och redo att lära oss och göra nya saker.

Vem kan använda Modafinil

Modafinil kan tas av både friska personer och personer med kroniska sjukdomar.

Modafinil tas först och främst av klienter som lider av narkolepsi – ett tillstånd där olika typer av sömnstörningar diagnostiseras. På grund av dess supereffektiva egenskaper kan denna “smarta drog” dock användas som en del av läkemedelsbehandlingen för att behandla och lindra patienter som lider av depression, drogberoende, ADHD, multipel skleros och vissa andra sjukdomar.

Var och vem använder Modafinil

Modafinil är idag mycket populärt och används flitigt av studenter, idrottsmän, affärsmän och representanter för andra yrken och verksamheter.

Modafinil hjälper till att hantera höga stressnivåer under prov, sportevenemang och höga stressnivåer på jobbet, särskilt när man arbetar på natten.

Indikationer

Modafinil är indicerat för att öka vakenheten hos vuxna patienter med överdriven somnolens orsakad av narkolepsi, sömnapné och störningar i sömn- och vakencykeln.

Läkemedlet ordineras som ett komplement vid depression eller allmän trötthet.

Modafinil kan också vara lämpligt under perioder av överdriven press från studier och arbete.

Intressanta fakta om användningen av Modafinil

Modafinil sägs ha använts av militärpiloter på långdistansuppdrag för att hålla sig vaken.

Det har också rapporterats att Modafinil har använts av astronauter för att bibehålla kroppstonen under långdistansflygningar på rymdstationer i omloppsbana.

Det bör noteras att egenskaperna hos kemikalien Modafinil fortfarande studeras och att intressant ny information om detta läkemedel dyker upp med tiden.

Kontraindikationer

Modafinil kontraindikationer inkluderar: känd allergi mot den aktiva substansen modafinil eller mot inaktiva hjälpämnen i tabletterna (t.ex. laktos); förekomst av kardiovaskulär sjukdom, inklusive mitralisklaffprolaps och vänsterkammarhypertrofi.

Preventivmedel och Modafinil

Modafinil kan ha samma effekt som hormonella p-piller. Därför är det nödvändigt att öka preventivmedel, t.ex. genom att använda kondom, under behandling med Modafinil.

Alkohol och Modafinil

Du bör inte dricka alkohol när du tar Modafinil.

Läkemedel som innehåller yohimbin

Använd inte Modafinil om du tar läkemedel som innehåller yohimbin.

Graviditet och amning

Det finns inga uppgifter om användningen av Modafinil under graviditet eller amning. Användning av läkemedlet i dessa fall bör strikt konsulteras med en läkare.

Barn och Modafinil

Modafinil ska inte användas till barn under 18 år.

Biverkningar

Modafinil tolereras i allmänhet väl och har en mycket låg toleransgrad.
Följande biverkningar har dock rapporterats i vissa fall: sömnlöshet, minskad aptit, buksmärta, illamående, huvudvärk, synstörningar, nervositet, agitation, aggressivitet, ökat blodtryck, förändringar och oregelbundenhet i hjärtfrekvensen, rodnad och svullnad av hud och slemhinnor.

Om biverkningarna är milda, inte relaterade till hjärtfrekvens eller svullnad av slemhinnorna, kan du fortsätta att ta läkemedlet; biverkningarna bör försvinna.

Om biverkningarna inte försvinner utan förvärras ska du omedelbart sluta ta läkemedlet.

Om symtomen inte försvinner efter att du har slutat med läkemedlet ska du kontakta en läkare.

Vid biverkningar som orsakas av svullnad av slemhinnorna eller förändringar i hjärtrytmen ska du omedelbart kontakta en läkare.

Hämmar Modafinil effekten av andra stimulantia?

Du bör inte ta Modafinil och andra nootropics (eller hjärnstimulerande medel) samtidigt.